Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Milieuvriendelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethisch verantwoord handelen: het zijn belangrijke waarden die bij al onze leaseactiviteiten voorop staan. Vanuit dat oogpunt hebben we in alle landen waarin we actief zijn een Strategie voor Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen (MVO) ontwikkeld.

BNP Paribas Leasing Solutions ondersteunt bedrijven bij hun groeiprojecten en draagt bij aan de financiering van de reële economie. Daarnaast willen we onze werkzaamheden op een respectvolle wijze ten aanzien van andere partijen uitvoeren, waarbij ethiek en verantwoord ondernemen een grote rol spelen.

Deze werkwijze kenmerkt de merksignatuur van BNP Paribas Leasing Solutions ‘Business is ON‘ en illustreert de toegevoegde waarde die wij als bedrijf bij onze klanten willen brengen.

Onze strategie voor Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is gebaseerd op vier basiselementen:

  • Milieu
  • Sociale betrokkenheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Economische verantwoordelijkheid

De BNP Paribas Leasing Solutions groep heeft haar visie op Maatschappelijk en duurzaam ondernemen in directe overeenstemming met de strategie van de BNP Paribas groep ontwikkeld, en heeft deze visie in elk land en in elke business unit uitgerold.

We hebben duidelijke doelen, die zich voornamelijk op het volgende richten:

  • Het papiergebruik terugdringen en de CO2-uitstoot verminderen;
  • De werknemers bewust maken van de MVO-strategie en de verkoopteams hierin specifiek trainen;
  • De diversiteit versterken en interne mobiliteit aanmoedigen;
  • financiële scholing stimuleren en sponsoringsactiviteiten van het bedrijf ontwikkelen.

Deze maatschappelijke betrokkenheid van BNP Paribas Leasing Solutions kan alleen een maximale impact hebben op onze klanten, partners en op ons bedrijf als geheel, omdat elke medewerker van het bedrijf dit gedachtengoed in zijn dagelijkse werkzaamheden uitdraagt.

Nieuws & Evenementen

Contact