Data Privacy

In het kader van onze relatie met u, verstrekt u ons persoonlijke gegevens. In het document Verklaring Gegevensbescherming, informeren we u welke data we verzamelen, waarom we dit verzamelen en hoe we dit verwerken.

Met de ondersteuning van de digitale economie is BNP Paribas Leasing Solutions zich bewust van het belang dat persoonlijke gegevens beschermd moeten worden.

We begrijpen dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, gebruikt en gedeeld. We verzekeren u dat we uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van de European General Data Protection Regulations verwerken.

We bieden de best mogelijke service aan onze klanten, waarbij we ook een betrouwbaar en veilig databeleid hanteren. We waarderen onze relatie met u en we hebben daarom onze afspraken  geformaliseerd in de Verklaring Gegevensbescherming.

Om uw rechten te doen gelden, gelieve het contactformulier te gebruiken.

ONZE COMMITMENTS

 • Vertrouwelijkheid

We gaan ervan uit dat de persoonsgegevens van onze klanten vertrouwelijk zijn en niet openbaar mogen worden gemaakt zonder geldige reden.

 • Aansprakelijkheid

Aangezien we verantwoordelijk zijn voor de gegevensbehandeling, weten we dat persoonsgegevens met speciale zorg moeten worden beheerd. We hebben de plicht om deze gegevens te beschermen en om procedures en oplossingen te implementeren waarmee u uw rechten kunt doen gelden.

Privacy by design

We doen er alles aan passende technische en organisatorische maatregelen te treffen die uw persoonsgegevens beschermen tegen  onopzettelijke of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

 • Verantwoordelijkheid

In het geval van problemen met betrekking tot uw persoonsgegevens, doen we er alles aan om zo snel mogelijk te reageren en eventuele gevolgen voor u te voorkomen en / of te verminderen.

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Welke gegevens verzamelen we

 • Uw persoonlijke gegevens wanneer u met ons communiceert of wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van informatie of dienstverlening
 • De gegevens met betrekking tot uw activiteit op onze website (cookies)
 • De gegevens die u aan onze dochterondernemingen en partners heeft gegeven

Hoe we de gegevens gebruiken

We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen om verschillende redenen, waaronder contractuele of wettelijke doeleinden, gebruiken om u betere diensten en nieuwe oplossingen te bieden of om u de communicatie te sturen die u heeft aangevraagd of die voor u van belang kan zijn in overeenstemming met uw activiteit.

Waarom we de gegevens delen

We kunnen uw gegevens delen:

 • Voor externe verwerking naar onze filialen of partners
 • Om juridische redenen
 • Voor het veiligstellen van internationale overschrijvingen

Hoe we de gegevens veilig houden

 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen.
 • Wij informeren u in geval van elk incident met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
 • We beperken de toegang van uw persoonlijke gegevens tot ons personeel, onze dochterondernemingen of commerciële partners die er toegang toe moeten hebben

Hoelang we de gegevens bijhouden

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang we een relatie met u hebben of conform juridische verplichtingen

UW RECHTEN

Recht op vergetelheid/wissing

U kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Recht op inzage

U kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens evenals een kopie van die persoonsgegevens die BNP Paribas Leasing Solutions over u bewaart.

Recht op beperking van de verwerking/recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, omwille van uw specifieke situatie. U heeft het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, zoals onder meer profilering in het kader van direct marketing.

Recht op rectificatie

U kunt ons vragen om eventuele onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die we van u hebben, te wijzigen.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen

Indien een beslissing uitsluitend via een geautomatiseerd proces wordt genomen, en die beslissing heeft een belangrijke invloed op u, dan heeft u het recht om uw standpunt kenbaar te maken en bezwaar te maken tegen een dergelijke beslissing. U heeft ook het recht om toegang te krijgen tot de criteria die tot deze beslissing hebben geleid.
Houd er rekening mee dat we gebruik maken van “credit scoring” en DMM (Decision-Making Matrix) technieken voor het beoordelen van kredietrisico’s en het al dan niet aanvaarden van de deals. Deze verwerking is legitiem voor uw financiering. Het is geen volledig automatisch beslissingsproces, aangezien elk negatief antwoord van ons systematisch wordt bevestigd door een van onze medewerkers.

Maak gebruik van uw rechten

Bij vragen of verzoeken over uw persoonlijke data, kunt u onderstaand contactformulier gebruiken.