Data Privacy

In het kader van onze relatie met u, verstrekt u ons persoonlijke gegevens. In het document Verklaring Gegevensbescherming, informeren we u welke data we verzamelen, waarom we dit verzamelen en hoe we dit verwerken.

Met de ondersteuning van de digitale economie is BNP Paribas Leasing Solutions zich bewust van het belang dat persoonlijke gegevens beschermd moeten worden.

We begrijpen dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, gebruikt en gedeeld. We verzekeren u dat we uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van de European General Data Protection Regulations verwerken.

We bieden de best mogelijke service aan onze klanten, waarbij we ook een betrouwbaar en veilig databeleid hanteren. We waarderen onze relatie met u en we hebben daarom onze afspraken  geformaliseerd in de Verklaring Gegevensbescherming.

Om uw rechten te doen gelden, gelieve het contactformulier te gebruiken.

ONZE COMMITMENTS

  • Vertrouwelijkheid

We gaan ervan uit dat de persoonsgegevens van onze klanten vertrouwelijk zijn en niet openbaar mogen worden gemaakt zonder geldige reden.

  • Aansprakelijkheid

Aangezien we verantwoordelijk zijn voor de gegevensbehandeling, weten we dat persoonsgegevens met speciale zorg moeten worden beheerd. We hebben de plicht om deze gegevens te beschermen en om procedures en oplossingen te implementeren waarmee u uw rechten kunt doen gelden.

Privacy by design

We doen er alles aan passende technische en organisatorische maatregelen te treffen die uw persoonsgegevens beschermen tegen  onopzettelijke of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

  • Verantwoordelijkheid

In het geval van problemen met betrekking tot uw persoonsgegevens, doen we er alles aan om zo snel mogelijk te reageren en eventuele gevolgen voor u te voorkomen en / of te verminderen.

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID:

UW RECHTEN:

Maak gebruik van uw rechten

Bij vragen of verzoeken over uw persoonlijke data, kunt u onderstaand contactformulier gebruiken.