Beste relatie,

Hierbij vindt u de algemene huurvoorwaarden, de Algemene Financial Leasevoorwaarden en de brochure Service Plus Pack die integraal deel uitmaken van uw leasecontract (TS).

Wij danken u voor het vertrouwen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers via tssales@bnpparibas.com