Beste relatie,

Hierbij vindt u de Algemene Voorwaarden die integraal deel uitmaken van uw operationele leasecontract.

U vindt hierbij eveneens de instructie voor het toevoegen van het kopie legitimatiebewijs.

Wij danken u voor het vertrouwen.

BNP Paribas Leasing Solutions