Beste relatie, hierbij vindt u de algemene voorwaarden alsook de brochure Service Plus Pack die integraal deel uitmaken van uw huurcontract.

Wij danken u voor het vertrouwen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers via els.ca@bnpparibas.com